bogensespejdere

bogensespejdere

Endnu en GruppeSite Websteder-side

Praktisk

Pris:

Det koster 425 kr. pr. halvår at være medlem.
Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.

Spejderuniform og tørklæde:

Det er ikke et krav, at man har en spejderuniform for at være spejder. Spejdertørklædet er det internationale symbol på spejderbevægelsen og udleveres ved indmeldelse. Uniformen bruger vi som regel, når vi mødes om mandagen eller tager på ture.
KFUM-Spejderne har en vejledning til placering af mærker på uniformen (link).

Fripladsordning:

KFUM-Spejderne har en holdning til, at alle børn skal have mulighed for at blive spejdere. Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene er små, kan du søge om at få en friplads:
www.spejdernet.dk/friplads

Tilladelse til fotografering og sejlads:

Ved indmeldelse beder vi om en skriftlig tilkendegivelse om, at dit barn må deltage i sejlaktiviteter og at vi må tage billeder af dit barn.

Spejderledere:

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede. Lederne, der sejler med børn, har gennemgået uddannelse og taget duelighedstegn. Ledere, der klatrer med børn, har gennemgået uddannelse som klatreinstruktør og taget sikringskursus. Vores ledere tilbydes løbende efteruddannelse i spejderpædagogik, outdoor-færdigheder og ledelse.
Alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.

 

Nyheder
Juleafslutning 2015

1. december 2014 · Alle Spejdere

Så er det ved at være til til Juleafslutning. Det er den 15. december i spejder hytten kl. 18:00 til..

Læs mere